L’Ajuntament de Constantí celebra avui una sessió extraordinària del ple

L’Ajuntament de Constantí celebrarà avui, a les vuit del vespre, una sessió extraordinària del ple. Entre els punts previstos en l’ordre del dia es donarà compte de la delegació de les competències en favor dels càrrecs electes de l’equip de govern, els tinents d’alcalde i el règim de dedicació dels regidors. El passat 19 de juny es va signar per part de l’alcalde, Oscar Sánchez, el decret relatiu a la composició del nou cartipàs municipal per al mandat 2019-2023, en el qual s’aprovaven les delegacions als regidors i regidores que conformen el nou equip de govern, amb el nomenament dels tinents d’alcalde i els membres de la Junta de govern.

Pel que fa a la distribució de les àrees de govern, l’alcalde Oscar Sánchez es farà càrrec de les àrees de Governació, Urbanisme, Relacions institucionals, Comunicació i Noves tecnologies. La primera tinent d’alcalde, Dolors Fortuny, encapçalarà les àrees d’Ensenyament, Cultura, Ciutadania i Associacions i Promoció Econòmica; el segon tinent d’alcalde, Vicenç Maceira, gestionarà les àrees d’Hisenda, Subvencions, Obres municipals i Brigada, i Entorn rural i Agricultura; Virginia Bautista, tercera tinent d’alcalde, encapçalarà les àrees d’Acció Social i Salut i Gent gran; mentre que la quarta tinent d’alcalde, Mariana Buger, es farà càrrec de les regidories de Festes i Polítiques d’igualtat i Dona.

Pel que fa a la resta de regidories, Jordi Pérez es farà càrrec de les àrees d’Esports, Parcs i jardins i Neteja pública; Maria García assumirà les regidories de Transició ecològica i Serveis municipals; Ismael Perroni gestionarà les àrees de Recursos humans i Joventut; i Alfonso Riscos es farà càrrec de les àrees de Seguretat i Protecció civil i Mobilitat. Pel que fa al règim de dedicació, l’alcalde tindrà un règim de dedicació exclusiva. Hi haurà 3 regidors amb dedicacions parcials al 60 % (21 hores). I 5 regidors tindran dedicacions parcials al 40% (14 hores).

El Ple d’aquest vespre també donarà compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, òrgan delegat que es reunirà el segon i el quart dimecres de cada mes, que a més de l’alcalde estarà formada pels regidors Dolors Fortuny, Vicenç Maceira, Virgina Bautista i Mariana Buger, tots ells del PSC.

Un altre dels punts previstos a l’ordre del dia d’avui és l’aprovació definitiva del text refós del Pla Parcial Urbanístic PPU-11, que servirà per al desenvolupament urbanístic del sector ubicat al Polígon Industrial, propietat de l’empresa Tradilo Inversiones SA.

Finalment, també s’aprovarà la proposta del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2018. El ple va donar compte de la liquidació de l’exercici econòmic 2018 el passat mes de març. Els resultats econòmics han servit per reafirmar l’excel·lent salut econòmica de l’Ajuntament de Constantí, que ha tancat novament el darrer exercici amb resultats positius, de 1.085.844 euros. Pel que fa al romanent de tresoreria, la liquidació presenta un romanent positiu per a despeses generals de 2.805.644 euros. Aquests resultats pressupostaris s’afegeixen al resultat positiu amb què ja es va tancar l’exercici anterior.