Ja es poden demanar els ajuts per fer obres de rehabilitació en edificis d’habitatges

Fins al 20 de setembre es poden demanar els ajuts per rehabilitar edificis d’habitatges amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. Se’n poden beneficiar les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges i les societats cooperatives formades de manera agrupada per propietaris d’habitatges o d’edificis. A més hi poden accedir les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Ens aquests ajuts se subvenciona millores d’eficiència energètica i sostenibilitat, millores per a la conservació de l’edifici i per a la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. Com per exemple la instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària; la instal·lació d’equips de generació d’energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia; instal·lacions de façanes o cobertes vegetals; o instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat; entre d’altres.

Les sol·licituds s’han de fer de manera presencial als punts d’atenció d’habitatge distribuïts per tot Catalunya. No es requereix cap antiguitat especial de l’edifici per a subvencionar les obres que millorin la seguretat i l’accessibilitat. “sts_observed”: 1562143832.8635 }, “CJ6kx0n19VtUkGfz4J6tLFRfDatw73CAqzbGpnezKw0=”: { “dynamic_spki_hashes_expiry”: 0.0, “expiry”: 1585752900.238875, “mode”: “force-https”, “pkp_include_subdomains”: false, “pkp_observed”: 0.0, “sts_include_subdomains”: true, “sts_observed”: 1554216900.238875 }, “CLTokB+KQt5euNdK3X09XAILniK0Axg1Hpd5EX31nQ4=”: { “dynamic_spki_hashes_expiry”: 0.0, “expiry”: 1585320884.24775, “mode”: “force-https”, “pkp_include_subdomains”: false, “pkp_observed”: 0.0, “sts_include_subdomains”: true, “sts_observed”: 1553784884.24775 }, “CQWn7x8Y/UeGlTjEI5aNOVU3JUFyJtexIzi/v5+xRkw=”: { “dynamic_spki_hashes_expiry”: 0.0, “expiry”: 1571733019.3835, “mode”: “force-https”, “pkp_include_subdomains”: false, “pkp_observed”: 0.0, “sts_include_subdomains”: true, “sts_�